Bijeenkomst Reparatie Netwerk

Verslag kennismakingsavond Reparatienetwerk Hilversum

Woensdagavond 22 mei vond de 1e kennismakingsavond plaats van reparateurs in Hilversum in het Duurzaamheidscentrum, Larenseweg 30. Tijdens de kennismakingsavond gingen meerdere reparatie-ondernemers, -professionals en -hobbyisten met elkaar in gesprek over het reparatievak en over het runnen van hun onderneming of initiatief in deze tijden van arbeidsmarktkrapte en een toenemende vraag naar reparaties.

Alle aanwezigen kwamen aan het woord en vertelden over hun frustraties en wat zij nodig hebben om hun onderneming of initiatief goed te kunnen laten draaien. Hieruit kwamen de volgende punten:

 • De vraag naar reparaties neemt duidelijk toe. Alle aanwezigen merken dat met hun onderneming of initiatief.
 • De reparatie-ondernemers hebben versterking nodig in hun vak maar kunnen geen mensen vinden hiervoor. Hierdoor lopen de reparatietijden en daarmee de wachttijden op. Een deel van de klanten kan niet wachten op deze reparatietijden (zoals bij wasmachines) en koopt alsnog een nieuw product dat sneller geleverd kan worden.
 • Voor het niet kunnen vinden van mensen die kunnen en willen repareren worden meerdere redenen genoemd:
 • De beeldvorming van het reparatievak in de maatschappij is niet goed. De term reparatie is niet luxe en sexy. Er is geen hype voor reparaties. Weinig jongeren willen nog leren repareren. Duurzaamheid, milieu, toekomst spreekt jongeren meer aan dan repareren. Daarbij kan nadruk gelegd worden op de geluksfactor van mensen, waarbij geluk niet in de nieuwste apparaten zit maar in de zorg voor wat je hebt.
 • De ondernemers moeten ook concurreren met vakken die populairder zijn (auto’s, motor techniek, etc.) en met organisaties met meer vermogen die hogere salarissen kunnen bieden.
 • Er zijn al op verschillende manieren contacten met scholen en onderwijs, maar dit levert tot nu toe weinig op. Er is ook geprobeerd om via beurzen en via promotievideo’s mensen te werven. Helaas zonder resultaat.
 • Om extra personeel te kunnen betalen moet capaciteit bij ondernemers vergroot worden. Hiervoor is ruimte nodig die niet zomaar beschikbaar is.
 • Voorbeelden uit het buitenland laten zien dat reparatie een groeiende branch is. Zoals in de Verenigde Staten is reparatie meer geaccepteerd en zit imago-building in de lift. De infrastructuur is beter georganiseerd en de prijzen zijn beter in verhouding met elkaar. Het aantal dames in de techniek is ook veel groter dan in Nederland. Vrouwen zijn met name goed in het fijne technische reparatiewerk en weten hun plek te vinden in deze branche. Fabrikanten in Europa wachten af of vechten met de Europese Unie.
 • De ondernemers kunnen door het ontbreken van financiële ruimte niet investeren in het aanleggen van voorraden, marketing om te repareren, talent op te leiden en om een salaris te bieden.
 • Initiatieven zoals het Repair Café hebben, in tegenstelling tot de ondernemers, voldoende beschikbare handen met het aantal actieve reparatie vrijwilligers. De Repair Cafés hebben juist onvoldoende tijd. Zij zouden elke week open kunnen met de vraag naar reparaties maar qua tijd en beslaglegging op de vrijwilligers is dat niet mogelijk. Het Repair Café bekijkt nieuwe vormen van samen repareren met inwoners om toch op enig manier antwoord te geven op de toegenomen vraag naar reparaties.
 • Alle ondernemers en initiatieven merken op dat de kwaliteit van producten achteruit holt. Vroeger was de kwaliteit veel beter en konden producten ook beter gerepareerd worden. Tegenwoordig worden veel goede dingen weggegooid en daar mogen ondernemers die hiervan wat kunnen maken niet meer aanzitten, zoals bij de GAD milieu straten.
 • Naast de aandacht voor repareren moet ook aandacht komen voor het stuk onderhoud. Care & Repair gaan nauw met elkaar samen.
 • Het netwerk is voor alle aanwezigen heel belangrijk. Elkaar ondersteunen, helpen en opdrachten en projecten toespelen aan andere ondernemers is van grote waarde voor de ondernemers en de initiatieven. De vraag kwam naar voren hoe dit zou kunnen werken in een business model.
 • Tijdens de avond werd duidelijk dat alle aanwezigen zich inzetten om goede kwaliteit te kunnen blijven bieden aan hun klanten. Daar maken zij zich hard voor.

Er is ook gesproken over de mogelijkheden om reparatie-vouchers uit te delen aan inwoners, waarmee mensen eerder kiezen voor reparatie en de reparatiekosten voor inwoners wat verlicht kunnen worden. De mogelijkheden worden verder bekeken.

Alle ondernemers en initiatieven kwamen aan het woord en het was een waardevolle bijeenkomst. Het elkaar ontmoeten is belangrijk voor het reparatienetwerk. Op verzoek wordt een volgende bijeenkomst gepland voor eind augustus.

Repareren in Hilversum

Hilversum Repareert is een initiatief van de gemeente Hilversum en Hilversum100. Samen met inwoners, reparatiebedrijven en andere ondernemers willen we de reparatie van elektronische apparaten, meubels en kleding stimuleren. In eerste instantie lag de focus van Hilversum Repareert bij de bewoners. Er wordt verkend om de focus uit te breiden door reparatiebedrijven en andere partijen in de stad er meer bij te betrekken.

Europees recht op reparatie

Een week na de kennismakingsbijeenkomst is het Europese ‘Recht op reparatie’ goedgekeurd door de Europese Unie. Deze wetgeving garandeert het recht op reparatie van producten die gerepareerd kunnen worden. Hiermee worden fabrikanten van apparaten als wasmachines, stofzuigers en telefoons verplicht de producten te repareren als de klant dat wil. De EU-landen hebben 24 maanden de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Met de plannen hoopt de EU de afvalberg terug te dringen. Als consumenten hun apparaten kunnen laten repareren, kiezen ze er waarschijnlijk minder snel voor om een oud exemplaar weg te gooien. Dit moet de Europeanen ook geld besparen. Verder hoopt Brussel dat de nieuwe regels fabrikanten ertoe bewegen dat ze hun producten zó aanpassen dat ze in de toekomst makkelijker te repareren of recyclen zijn.

Er zijn vier aanleidingen voor de wetgeving ‘het recht op herstel’ [bron: Europees parlement]

 1. Volgens een Eurobarometerenquête van 2020 wil 77% van de EU-consumenten liever hun goederen herstellen in plaats van nieuwe aan te kopen. Uiteindelijk moeten consumenten deze vervangen of weggooien omdat het te duur is om ze te herstellen of omdat er geen dienstverlening voor is.
 2. Een ander obstakel voor een duurzamere consumptie is de veroudering van producten: sommige toestellen worden ontworpen om na een bepaalde tijd of gebruiksduur defect te raken. In sommige gevallen worden onderdelen van toestellen ontworpen zodat ze niet verwijderd of vervangen kunnen worden.
 3. Elektronica is de snelst groeiende bron van afval in de EU, maar er wordt nog steeds niet veel gerecycleerd.
 4. Het herstel van elektronische toestellen zou goed voor het milieu zijn, want het leidt tot minder gebruik van grondstoffen, minder broeikasgassen en minder energieverbruik.

De nieuwe wetgeving moet er voor zorgen dat reparaties aantrekkelijker en toegankelijker worden voor consumenten:

 • Verkopers worden verplicht om binnen de wettelijke garantieperiode voorrang te geven aan reparatie, als dat goedkoper is of evenveel kost als het vervangen van een goed. De wettelijke garantie moet met een jaar worden verlengd nadat een product is gerepareerd.
 • Consumenten zullen het recht hebben om reparatie aan te vragen voor producten zoals wasmachines, stofzuigers en smartphones nadat de garantie is verlopen. De lijst met categorieën van producten die in aanmerking komen voor reparatie kan na verloop van tijd worden uitgebreid.
 • Vervangende apparaten moeten te leen worden aangeboden voor de duur van de reparatie. Als een apparaat niet meer te repareren is, kunnen consumenten kiezen voor een hersteld apparaat als alternatief.
 • Er zal een Europees onlineplatform met nationale afdelingen worden opgezet om consumenten te helpen om lokale reparateurs in hun buurt te vinden.
 • Consumenten zullen gestimuleerd worden om producten te repareren in plaats van ze te vervangen door nieuwe.
 • Consumenten moeten geharmoniseerde informatie krijgen over de herstelbaarheid van apparaten, zodat ze reparatiediensten kunnen beoordelen en vergelijken.